Home » Voorwaarden Winactie

Algemene voorwaarden Facebook Winactie december 2021

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de winactie die wordt georganiseerd door Miranda Muurschilderingen. Door deelname aan de winactie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

Miranda Muurschilderingen behoudt zich het recht om deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.

 1. Deelname aan de winactie is gratis. Deelname vindt plaats door dit bericht te delen, iemand of jezelf die een kindje verwacht in 2022 te taggen en deze facebookpagina te liken. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.
 2. De deelnemer mag zo vaak mogelijk meedoen aan de actie als hij/zij wil. Per deelnemer kan er echter slechts één prijs gewonnen worden.
 3. De looptijd van de winactie is van 11 december t/m 22 december 2021.
 4. De prijs is een gratis muurschildering van ongeveer 100 x 200 cm ter waarde van ongeveer 275 euro. (Denk dan bijv. aan een tak met een figuur op een schommel en details). Wel vraagt Miranda Muurschilderingen een vergoeding van reiskosten.
 5. Afbeeldingen van de prijs kunnen afwijken van de werkelijkheid.
 6. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in Nederland. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 7. Bekendmaking van de winnaars zal op 23 december 2021 in de avond plaatsvinden d.m.v. een bericht op de facebookpagina van Miranda Muurschilderingen.
 8. Als de geselecteerde winnaar onbereikbaar is, zijn/haar prijs binnen uiterlijk een week na bekendmaking niet incasseert of niet op tijd reageert op aanvullende vragen, kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.
 9. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 10. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. Ook is de prijs niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten.
 11. De aanbieder, Miranda Muurschilderingen, zal bij de deelnemer een geldig bezoekadres en 06-nummer opvragen voor verdere uitvoering van de gewonnen gratis muurschildering.
 12. De aanbieder, Miranda Muurschilderingen, is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar motiverende redenen, zonder dat de aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal door de aanbieder op passende wijze publiekelijk (via haar facebookpagina) bekend worden gemaakt.
 13. Door deelname aan deze actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan Miranda Muurschilderingen om eventuele foto’s/beeldmateriaal voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze actie te gebruiken.